Daten und Preise 2023

ReiseVonBisAbfahrt - Ankomst TagePreis / Status
Ski and Sail 12 April 2023 9 April 2023Bodo-Harstad7 TageBuchen bei Mountain Elements
Ski and Sail 29 April 202316 April 2023Harstad-Tromso7 TageBuchen bei Mountain Elements
Ski and Sail 316 April 202323 April 2023Tromso-Alta7 TageBuchen bei Mountain Elements
Nord-Norwegen24 April 20233 Mai 2023Alta-Bodo9 TageGebucht
Seereise BODO-LGY 3 Mai 2023 9 Mai 2023Bodo-Longyearbyen6 TageCrew only
Spitzbergenreise 10 MAI 202310 Mai 202317 Mai 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageGebucht
Spitzbergenreise 18 MAI 202318 Mai 202325 Mai 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageGebucht
Spitzbergenreise 26 MAI 202326 Mai 20232 Juni 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageGebucht
Spitzbergenreise 3 JUN 2023 3 Juni 202310 Juni 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageStandard Kabine € 2.475,-
Komfort Kabine € 2.805,-
Spitzbergenreise 23 JUN 202323 Juni 202330 Juni 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageGebucht
Spitzbergenreise 1 JUL 20231 Juli 202318 Juli 2023Longyearbyen - Longyearbyen17 TageGebucht
Spitzbergenreise 19 JUL 202319 Juli 20231 Aug 2023Longyearbyen - Longyearbyen13 TageGebucht
Spitzbergenreise 2 AUG 20232 Aug 202317 Aug 2023Longyearbyen - Longyearbyen15 TageGebucht
Spitzbergenreise 18 AUG 202318 Aug 202325 Aug 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageGebucht
Spitzbergenreise 26 AUG 202326 Aug 20239 Sep 2023Longyearbyen - Longyearbyen14 TageGebucht
Fotoreise Spitzbergen
10 Sep 202317 Sep 2023Longyearbyen - Longyearbyen7 TageBuchen bei Nordic Vision

Fotoreise Spitzbergen
18 Sep 202324 Sep 2023Longyearbyen - Longyearbyen6 TageOption

Packliste für eine Reise auf der Meander